instalacje elektryczne, instalacja odgromowe, pomiary i przeglądy elektryczne, badania kamerą termowizyjną

Uprawnienia

Uprawnienia

Bezpieczeństwo i niezawodność wykonywanych instalacji to ważna kwestia, dlatego każdy nasz elektryk posiada niezbędne uprawnienia i doświadczenie do wykonywania powierzonych zleceń.

Świadectwo uprawnień SEP w zakresie eksploatacji, montażu i konserwacji posiadają wszyscy pracownicy. A osoby zarządzające pracami posiadają uprawnienia SEP z zakresu dozoru.

 

Nasza firma posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń transportu bliskiego takie jak:

  • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.
  • podesty, platformy załadowcze, w tym do transportu osób.